ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 1/2567
รายละเอียด : วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในนามประธานกองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ มอบเงินกองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 31/2566. (รายที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายสุภาพ สายเมฆ บ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : nYn3WdDTue22834.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ABuLppGTue22838.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้