ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงถนน สายทางบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6
รายละเอียด : วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานสภาอบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงถนน สายทางบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : eWPxX5cTue113131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0z4dIJ8Tue113136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pMlgBS3Tue113136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7fcqpbETue113136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EL8A8ZnTue113136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Yls4FlOTue113143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : E7lUWDzTue113143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jFqG202Tue113143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t7RdsFiTue113143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้