ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดป่าแสงธรรม)
รายละเอียด : วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา บ้านดอนหมากพริก บ้านลิ้นฟ้า และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดป่าแสงธรรม บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 85pBcPAFri23013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U87cf7LFri23021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xao6BbmFri23021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NLckONmFri23021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fTJ9H4uFri23021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : x8UfQeeFri23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gA5raHrFri23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FonRvurFri23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FrqvxaCFri23027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : y9F5jsHFri23034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Tnrs0HTFri23034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FJd0bCWFri23034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JzPhB9QFri23034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5XROECZFri23041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ncXXFIWFri23041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9xk6AMGFri23041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fH9UhkXFri23041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8HmcCh9Fri23048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OUm8q3lFri23048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 50weZqgFri23048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RIcKxBRFri23048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zfzvW2mFri23054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Lgou45xFri23054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yw4JT9BFri23054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : C3Tc40UFri23054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TlN16npFri23105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GCQveldFri23105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NFbkYUZFri23105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OUiCKLnFri23105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rg5FSrPFri23115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RTNQmXgFri23115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 79AjtZNFri23115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L6FZzNRFri23115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KvQevGoFri23122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7JL99tVFri23122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qasPLQnFri23122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vMkwIZAFri23122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SfxcOFBFri23129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1GauRLXFri23129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dyyZO8fFri23129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dwr3YbJFri23129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZJSF1ncFri23134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้