ชื่อเรื่อง : เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงปัญหาและบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงปัญหาและบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จาก สำนักงาน ปปช.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : Dpo2kxAFri15359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zMGwkNyFri15406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X2NwH4wFri15406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5fRaUTnFri15406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mbYu3HFFri15406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nUbY6ngFri15413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zJTblY4Fri15413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LnNLYacFri15413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rxibtkMFri15413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H2sfbbtFri15417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้