ชื่อเรื่อง : โครงการบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และทีมอสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ
ชื่อไฟล์ : iddOAnjWed34022.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pwkU2BcWed34027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yrEse1wWed34027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4iiv21kWed34027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : exWOtDqWed34027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qAyssBeWed34036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gw74x38Wed34036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pvW4IeIWed34036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Bl6vEJQWed34036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : at01DvkWed34042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ljhBqAvWed34042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B0cqMmHWed34042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hfKnJzWWed34042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : u8NM7BYWed34048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sTL7V6fWed34048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kiggpQ0Wed34048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lRAV0cBWed34048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : onFOeOWWed34055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hxo5AkYWed34055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Jf89W3HWed34055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HHiwJ5YWed34055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : veVjELRWed34102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3ukE3GvWed34102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cYA8ImkWed34102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MfJZ1bOWed34102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oYOxFBbWed34109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lVOK8RtWed34109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GLUHiYsWed34109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iUNRGTHWed34109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uJbzxZGWed34116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hrHW6hOWed34116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JhqYektWed34116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SLaIgKyWed34116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RcIIMQCWed34124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IVgXBGwWed34124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dbmnardWed34124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Fy62ZmfWed34124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IviWAUnWed34132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TElcz76Wed34132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LubwfOCWed34132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GNLe43UWed34132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oFWr6qMWed34140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TXRxzhWWed34140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hirDh9OWed34140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tuGqy2IWed34140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XHg0SqmWed34149.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ysGQDO1Wed34149.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DfSbZxKWed34149.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KTHUkpqWed34149.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eJ1PhALWed34207.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vbLg7HAWed34207.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IHPPf3UWed34207.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uoZnOHAWed34207.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XzoTvzsWed34215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dnvgEPXWed34215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mnV9FiFWed34215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mPoCVNlWed34215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rrc7E3wWed34225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZR2TLU1Wed34225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 37xyhewWed34225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : djDCJ5nWed34225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FKxDwWSWed34239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gm86pwQWed34239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q5NpJ2oWed34239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 90SJphTWed34239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CHqQuZaWed34248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 27f49ZWWed34248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CbR8ORoWed34248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oAAPi1eWed34248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3fLXFllWed34255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DAdqt0LWed34255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7tA0dgRWed34255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้