ชื่อเรื่อง : ตรวจประเมินตนเองเพื่อแสดงความพร้อมเกี่ยวกับลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และกู้ชีพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมตรวจประเมินตนเองเพื่อแสดงความพร้อมเกี่ยวกับลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่)
ชื่อไฟล์ : QzTTGfCTue35415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oo8033NTue35421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R9w3osgTue35421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rA02tQiTue35421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dk3Qx4oTue35421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : G4vrHV2Tue35429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FYkAAcITue35429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 81K0GenTue35429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KrY6QZKTue35429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RZ8dqE4Tue35436.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJFKgmgTue35436.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NtssE4bTue35436.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HDVKqFkTue35436.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : T9Q6FGTTue35441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FKACOcUTue35441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : C6q2qV8Tue35441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้