ชื่อเรื่อง : พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5
รายละเอียด : วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 135 คน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ
ชื่อไฟล์ : nFM5Y8CMon104659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mmlguecMon104715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fQbIvSBMon104715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mBPzOSZMon104715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jpzmIKrMon104715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tUJNpkAMon105115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EHXr33zMon105115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6a57j7KMon105115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wAD2p6gMon105115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1sHvkvJMon105123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jSHSHdDMon105123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wd2uoCOMon105123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2CTxj7BMon105123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vK9qdT8Mon105131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : k02l8v6Mon105131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XHsj3cnMon105131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UeWyf9tMon105131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WUIrWgjMon105139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bb1L2gKMon105139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EOuvDeDMon105139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Sp93dKLMon105139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5MA98p4Mon105153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aIxc2jGMon105153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : az10RntMon105153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YeRJIjjMon105153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aetLH2UMon105201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AcYq2TSMon105201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rrPeV9eMon105201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6awNOW2Mon105201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rAaZxVIMon105215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1ORc0JOMon105215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cCprd1AMon105215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tE3M43cMon105215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ojy4POHMon105231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uwe2wUpMon105231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7C42u4nMon105231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mOAsJF4Mon105231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QQ7so6VMon105340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sUd3EbTMon105340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : teZxaoAMon105340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rp3wmsgMon105340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9XCfeaOMon105349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PzxbYQvMon105349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ee3WLCjMon105349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yp31NyWMon105349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KIMgr2LMon105359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ae8fiwMMon105359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nFurjCkMon105359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fzAToBoMon105359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PzrqWFQMon105408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lXe8rPZMon105408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 05rPdmbMon105408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ppylpUHMon105408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qhw0EgUMon105417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JdHNpOaMon105417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b0pWCDbMon105417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : e1oKTjPMon105417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ENbAe43Mon105433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w55rHTzMon105433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : neoUlWpMon105433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XYWN7KlMon105433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mkTvKvVMon105441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hvn2T3XMon105441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OV4yQY7Mon105441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 74jbQhpMon105441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hvp1aaNMon105451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EsJd4ZvMon105451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7AqX33IMon105451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ncNG9WcMon105451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iNo5wQtMon105501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้