ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงถนน สายทางบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 และสายทางบ้านโคกโก ม.7
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงถนน สายทางบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 และสายทางบ้านโคกโก ม.7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : ZLddjMxThu15413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BQztNSUThu15419.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9quPR5aThu15419.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PtajEdeThu15419.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sw5YLxJThu15419.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UyAh9LOThu15426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OTPNmuoThu15426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RVLcupgThu15426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zliOKiDThu15426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h9AundvThu15439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : toK0h9tThu15439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yJyGhJTThu15439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MnIIXyKThu15439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 345mlYUThu15450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rENcnqJThu15450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ec7u3eeThu15450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 943TNksThu15450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : phZZvDqThu15456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7rhT9F8Thu15456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zmR24RtThu15456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้