ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 23/2566
รายละเอียด : วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฯ มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 23/2566. (รายที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 26,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : EbRZhNPTue32717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6d1yEWHTue32721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้