ชื่อเรื่อง : โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5) และการจัดทำเสวียนเพื่อจัดเก็บเศษไม้แทนการเผาทำลาย

ชื่อไฟล์ : 6gHzBlrTue113330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้