ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

ชื่อไฟล์ : o1H4N0XWed40750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้