ชื่อเรื่อง : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : vVxlDMcWed34828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qOlfgeAWed34832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้