ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 17/2566
รายละเอียด : วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 17/2566. (รายที่ 2 เดือน เมษายน 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 26,340 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต "นางเบ็ญ สมีใหญ่" บ้านโคกโก ม.7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : Zv6L13TTue105633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้