ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 15/2566
รายละเอียด : วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหนองคูณ "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรรองเปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางสุภาพร โพธิ์น้อย" บ้านหนองคูณ ม.3 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 5,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 15/2566. (รายที่ 4 เดือน มีนาคม 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 21,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : tEJlFoZMon31653.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้