ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 13/2566
รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ม.5 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางม้วย บุญเรือง" บ้านห้วยชัน ม.5 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 13/2566. (รายที่ 2 เดือน มีนาคม 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 31,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : TPxnVnpMon104602.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้