ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : ee3HCT1Fri21703.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m4TPfiWFri21710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dIl959QFri21710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f1AN8EMFri21710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ocd3Om8Fri21710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้