ชื่อเรื่อง : โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โดยมีรองปลัด อบต. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกโกโคกกลาง เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ชื่อไฟล์ : BTfdIztFri100757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EB0aavwFri100807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cJ5NpsoFri100807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : D6NDlHXFri100807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LQ78uQZFri100807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m4Bni5iFri100816.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HWyEWhqFri100816.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Iqvb3DTFri100816.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3OuiZ3SFri100816.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Sb5R4uJFri100823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zrnxxy8Fri100823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rZmhUpZFri100823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dSOIzf9Fri100823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UzAF56UFri100831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qFxRdaMFri100831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Vzon2z2Fri100831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fqB2PtYFri100831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vXxk9xYFri100840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TAcegJUFri100840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FVaytDiFri100840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iADmmpnFri100840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fXgLzycFri100845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้