ชื่อเรื่อง : การแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 2tC1vAUThu10501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AyIbgXdThu10512.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Jh3MLrcThu10512.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JDmt5BRThu10512.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SwotpFhThu10512.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cTf0OtlThu10519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : i9cAw7EThu10519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XSy0uRDThu10519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 90icgP5Thu10519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KaPhLayThu10527.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L6L0yX9Thu10527.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VzE9Q2CThu10527.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dlwfXNmThu10527.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Mmx71kzThu10534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 00PpZHbThu10534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qlNSMHKThu10534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BmjR3oWThu10534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AsTPnm2Thu10543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : j2VSqYdThu10543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : e11AsQOThu10543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uBQhJQFThu10543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nmhMs9mThu10553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rgLBTZfThu10553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3Zms2apThu10553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jbTxl3rThu10553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2O6ekCcThu10604.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sUbrmEpThu10604.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GzSip3ZThu10604.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AxXGVNdThu10604.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2Cb7omtThu10616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3gxgoA1Thu10616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9zAoWv0Thu10616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mdPfMTGThu10616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NxH2d5YThu10625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dfeF90aThu10625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7emkmETThu10625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kp2CiToThu10625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IyrgRutThu10633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QW9Ve2vThu10633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ANDx78bThu10633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้