ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 8/2566
รายละเอียด : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดสวนป่าแสงธรรม บ้านลิ้นฟ้า ม.8 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือร่วมงานฌาปนกิจศพ "นางกรม โสภาลี" บ้านลิ้นฟ้า ม.8 ในนามประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 8/2566. (รายที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 31,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : 6QQk80MFri35634.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้