ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 5/2566
รายละเอียด : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ สำนักรัตนวนาราม บ้านโคกกลาง ม.9 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางสาวทองเชียม ชมชื่น" บ้านโคกโก ม.7 ในนามคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนเงิน 2,800 บาท กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 5,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 5/2566. (รายที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 24,140 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : u1crs3bTue113035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้