ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมตำบลแคนเหนือ บ้านห้วยชัน หมู่ 5 และบ้านโคกโก หมู่ 7
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมตำบลแคนเหนือ บ้านโคกโก หมู่ 7 ได้นำส่งเงินกองทุนจำนวนเงิน 7,600 บาท และ บ้านห้วยชัน หมู่ 5 จำนวนเงิน 9,440 รวมเป็นจำนวนเงิน 17,040 บาท ในนามกองทุนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : UCB51R8Wed114920.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FXKqI5wWed114927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RnBRgQXWed114927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XrPRXAYWed114927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้