ชื่อเรื่อง : เข้าร่วมกิจกรรมงานตุ้มโฮมไทบ้านไผ่
รายละเอียด : วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมงานตุ้มโฮมไทบ้านไผ่ และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเดินแบบผ้าไหม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : i80oMbDMon114902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : a1QivYxMon114910.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B3QOsyTMon114910.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VakR2SBMon114910.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pjCArwqMon114910.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CYWWUtpMon114919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YIKxt72Mon114919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WJOZ0FrMon114919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : twBgLnEMon114919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : slDaXTYMon114930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6nu6ssNMon114930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GeqqQKGMon114930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 85IGwYIMon114930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LQDSJylMon114938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4S1RMlzMon114938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ysAjhsSMon114938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ku7LeVSMon114938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0JlV60dMon115039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HLzNGLBMon115039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vgdHr7RMon115039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0TvakBAMon115039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UmNbRZLMon115048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้