ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 3/2566.
รายละเอียด : วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 3/2566. (รายที่ 3 เดือน มกราคม 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 24,140 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต "แม่คูณ ดอนกอย" บ้านโคกโก ม.7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 0ExJQPUThu102308.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้