ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 32/2565.
รายละเอียด : วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ม.1 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางหล่อน ทะวงใจ" บ้านแคนเหนือ ม.1 ในนามประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 32/2565. (รายที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 31,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : 58x19sYTue104201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้