ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 30/2565.
รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักรัตนวนาราม บ้านโคกกลาง ม.9 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นายหัด สมอนา" บ้านโคกโก ม.7 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนเงิน 2,800 บาท กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 5,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 30/2565. (รายที่ 1 เดือน ธันวาคม 2565) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 24,140 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : yHCkQfdTue33155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้