ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 27/2565.
รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดสว่างจูมทอง บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางสั้น ขาวภา" บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 27/2565. (รายที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2565) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 26,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต และมอบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณีเสียชีวิต จำนวน 15,000 บาท ให้กับครอบครัว นางฤทธิ์ สุทธิ ณ วัดสว่างอารมย์ บ้านห้วยชัน ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : If2YP35Fri21045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้