ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย"นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และสมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้กล่าวมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : DKH7pObTue95429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X9hWEiVTue95547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7XZRMnfTue95552.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VuVaLzwTue95556.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tVhNowPTue95600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pX56Ab7Tue95612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yrK9OoFTue95619.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : a0UEfdtTue95623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SrgjXUFTue95631.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ERjSRpoTue95639.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nv2lixMTue95645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dw2oFFBTue95650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ojwLGFUTue95659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SbOfgNWTue95708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้