ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแคนเหนือหนองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายสนิท ทิทา" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแคนเหนือหนองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : icxQlGwTue93852.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2tSpcdTTue93857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : APbtqijTue93901.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ADpYuVtTue93906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q9OJ7GnTue93917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 51FrvcyTue93923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ty2YbmvTue93930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CxytMCmTue93935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HTRwMHnTue93941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aHRLFlMTue93947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : btBrCSzTue94001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bnlg81nTue94007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : G6c2GvNTue94012.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R1ktW5kTue94020.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V4foEniTue94027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bwrI4zRTue94033.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pTaj4DlTue94038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dBTdzEuTue94044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้