ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายละเอียด : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.),ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : zzKOuRVFri100402.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1Z03HoYFri100407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HMNDDXpFri100412.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fUZQBIPFri100416.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yc3jo21Fri100420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bWLVWmwFri100428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g6SBZ3CFri100443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : d96pfNxFri100451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gxOh5L8Fri100458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3xmTXvaFri100503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KPJa38KFri100517.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4ho4P2rFri100540.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VrGDQFrFri100551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uYkjCJXFri100614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้