ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านไผ่ (ก.ช.ภ.อ.บ้านไผ่)
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านไผ่ (ก.ช.ภ.อ.บ้านไผ่) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (ชั้น 2) จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : jtqTHTOFri93007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UU7B63TFri93019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WC5DbSiFri93024.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QyGqK5pFri93029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : n9xyectFri93034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NkXONAeFri93038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s51614TFri93044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้