ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยปลัด อบต. รองปลัด อบต. คณะกรรมการบริหารฯและคณะครูผู้ดูแลเด็ก ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : FK3uFJIWed22111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : izAsknjWed22121.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6kMU39vWed22142.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : z5nWAS0Wed22200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7FBfpXhWed22210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dtvIVvjWed22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rh96ugWWed22229.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PlgajtAWed22239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dSFyxkpWed22251.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wQPvrldWed22302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0acd4EOWed22314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ROBWiBlWed22325.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nYTgt8QWed22338.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hosnFamWed22352.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tenx2jhWed22404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : d0nexrpWed22417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Y64IHHlWed22430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KH8If6DWed22444.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SHsI2BPWed22457.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JFGjWHSWed22513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8pYbOdWWed22528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : T11gVNtWed22540.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EMb9h6qWed22555.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R0ZRzFCWed22612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LYns1IBWed22628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DbqMWwuWed22856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4XUzLeBWed22926.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้