ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.บ้านไผ่ และชรบ. เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ชื่อไฟล์ : AIqTbx8Tue110339.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YEDEuSQTue110344.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b6D1NQZTue110348.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cOoE9qyTue110353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NLyXmnOTue110357.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2CD98QDTue110401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gXBWcDZTue110405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2gC3FkOTue110409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : weXtLnTTue110415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L9RI6wCTue110421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WoFQY5RTue110427.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TSauCB5Tue110433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PkvwgyYTue110440.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : c4YrhAFTue110445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : n24hxZbTue110452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DkdT9wpTue110459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : doKXOYFTue110505.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : knpltEZTue110512.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GDOzNPuTue110528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rU0kNiJTue110535.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UAG29WDTue110543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vXkw5VRTue110550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PytTn4jTue110651.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ak0jBGbTue110701.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jjQEN3QTue110710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Bi79I6KTue110720.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9p1TsqnTue110728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qxW2wLNTue110736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HZ9mbPWTue110742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้