ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,ผู้อำนวยการกอง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา และคณะครู ศพด. อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565 ณ วัดสว่างจูมทอง บ้านหนองเจ้าเมือง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : sKpg1wqTue102835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qwL4io0Tue102840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Nbwr4YGTue102847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 27Hs0sNTue102851.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ymVlvyrTue102856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eu5ruvzTue102900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iXLUaORTue102905.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mN0KN7rTue102911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mvyuyAwTue102925.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GdNRie1Tue103016.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zJzsGZPTue103022.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fw9BpZzTue103027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ouTL3NqTue103034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dr1SZhUTue103042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MKmUDUGTue103049.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aUuMgIPTue103107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : C5XH1Z7Tue103842.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QjbD3WeTue103859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1dEH4IhTue103906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KPVVofcTue103912.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้