ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.บ้านไผ่ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เข้าร่วม ณ วัดป่ามรรควัน บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : YNzDJfsTue94348.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RywNd1xTue94352.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JAkrL5ATue94357.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : POMcR0ZTue94402.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nTdReGaTue94407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KG6yI4JTue94421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s3ppprETue94427.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N9ekNJzTue94435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0AjGOSPTue94442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WsgTylSTue94451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1McaLp0Tue94503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : itJJWRxTue94511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vljFXhUTue94518.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wCZlTx3Tue94524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้