ชื่อเรื่อง : พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก "นายธีระชัย แสนภูวา" ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ชื่อไฟล์ : fKsWPGoMon111614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dz8RyBHMon111632.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m3ifzc2Mon111637.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LwDAgmnMon111644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zmf1k32Mon111648.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mwjUO6aMon111652.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KJnOFSXMon111656.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PwOtSiZMon111700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZKoubrTMon111709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wsl3Ue7Mon111719.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ogmzfLSMon111725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kY0OqphMon111859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qhG6qzlMon111906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uqcxnYrMon111931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : T0OQC4BMon111940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AXULhYKMon111949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S58UYPqMon112001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : G4unxpjMon112007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1WVtIA7Mon112013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hWcB4OcMon112019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tv25gzWMon112026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wRoHDxpMon112107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UbD9YYDMon112114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hc8cXNBMon112121.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TkamWw9Mon112126.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RClVB9vMon112133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IoeJ8h0Mon112138.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้