ชื่อเรื่อง : ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน
รายละเอียด : วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : P5Oe79xThu114746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QL7dA4OThu114752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BRSYuVtThu114854.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lK8LTypThu114901.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N4dA69zThu114907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ozDIAQrThu114915.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้