ชื่อเรื่อง : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen Zoo "สวนสัตว์ แสนสนุก" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วยปลัด อบต. รองปลัด อบต. คณะกรรมการบริหารฯ ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูผู้ดูแลเด็ก ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen Zoo "สวนสัตว์ แสนสนุก" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 5GaoeYlThu111008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I9bZvbmThu111148.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KbudISTThu111201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jRZaOY0Thu111215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PJ89mo9Thu111227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JxmAXuKThu111236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4iB4ofVThu111246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bn1tP8DThu111256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eawCA8CThu111306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PZvBHO7Thu111315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3PaAit9Thu111325.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JFEcsvbThu111453.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yAQNSznThu111503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cYoOA74Thu111532.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oOdLXRiThu111541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5ygJpPWThu111551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8S3YCPKThu111600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jxTclIMThu111614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g1QP83VThu111625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tVGrEN9Thu111640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3ZM71rpThu111653.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NEBves0Thu111740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VlyxIb5Thu111755.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pOnCV4dThu111810.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1IanWXpThu111823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IfVqQrgThu111841.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้