ชื่อเรื่อง : ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 โดยสภา อบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : tf8mhcLTue103342.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jz7EyRITue103352.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JiEjg5dTue103358.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rPZ36g9Tue103405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QQjDSBETue103412.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Nvf7sPsTue103425.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NohRPFqTue103433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XRwYIvkTue103444.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O9DQC7JTue103450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Sz0gXz3Tue103455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N0PD7DhTue103502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : i5CxFSKTue103509.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mv5FawHTue103516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : y8iFZD2Tue103525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rQUzoKSTue103532.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MmuLPBKTue103538.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nsxDTZ6Tue103544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hKfFL7HTue103550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : W8GwKKETue103558.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MVtnHlATue103605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้