ชื่อเรื่อง : กิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนโคกโกโคกกลางประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกอบต.แคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสนิท ทิทา" รองนายก อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย "นายบุญจันทร์ ทีทา" เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ และ"นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข " รองปลัดอบต. แคนเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนโคกโกโคกกลางประจำปี 2565 ณ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ชื่อไฟล์ : tl4vit8Tue111732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IQGjZ4JTue111743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SezfLBVTue111753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rTl4OyMTue111759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2nnH0LLTue111808.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EKEAf9GTue111815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bMo0hx7Tue111825.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LAV856ITue111836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : apedEDFTue111852.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DCT9MzETue111913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้