ชื่อเรื่อง : กองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (กรณีเสียชีวิต)
รายละเอียด : วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในนามประธานคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ รายที่ 12/2565 (รายที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2565) จำนวน 16,340 บาท ให้กับญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : uP7D3XMWed103809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้