ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

ชื่อไฟล์ : oqdNPrWFri32200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้