ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดบ้านเหล่าหลวง บ้านเหล่าหลวง "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าบังสุกุลไตรปิดงานฌาปนกิจศพ "นางสาวหนู สันชิต" บ้านเหล่าหลวง ม.4 ในนามประธานกองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ รายที่ 6/2565. (รายที่ 2 เดือน มีนาคม 2565) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 18,840 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : HFtwWwHWed40215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้