ชื่อเรื่อง : กองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (กรณีเสียชีวิต)
รายละเอียด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าบังสุกุลไตรปิดงานฌาปนกิจศพ "นายเสถียร คุณพิภาค" บ้านแคนเหนือ ม.1 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : Lx8rM9pThu15919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้