ชื่อเรื่อง : ประชุม "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " รูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar
รายละเอียด : วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุม "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " รูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ณ ห้องประชุมสำนักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 7GFsBt2Fri23245.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 17m1saGFri23356.jpg
ชื่อไฟล์ : mxDZWd1Fri23403.jpg
ชื่อไฟล์ : J3xyYakFri23451.jpg
ชื่อไฟล์ : BHXqWqzFri23458.jpg
ชื่อไฟล์ : CbWbzADFri23506.jpg