ชื่อเรื่อง : กองช่าง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างที่ชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : #ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ชื่อไฟล์ : aekWLB5Fri22151.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WuyltMzFri22155.jpg
ชื่อไฟล์ : NtsGzZYFri22159.jpg