ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการการ
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยชุมชนด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 0CyZBPJFri112422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M5ugna0Fri112434.jpg
ชื่อไฟล์ : 5hRJKfUFri112451.jpg
ชื่อไฟล์ : NMkDwSfFri112501.jpg
ชื่อไฟล์ : ZPnUKH5Fri112506.jpg
ชื่อไฟล์ : blEywBpFri112513.jpg
ชื่อไฟล์ : NSwppXgFri112524.jpg
ชื่อไฟล์ : eKe9LwXFri112535.jpg
ชื่อไฟล์ : ZRbMDMFFri112545.jpg