ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2565
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2565 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : fOnQFiLTue35119.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FQXK1ggTue35126.jpg
ชื่อไฟล์ : QiDY8nMTue35130.jpg
ชื่อไฟล์ : xXcWb6tTue35136.jpg
ชื่อไฟล์ : FrxL9N0Tue35142.jpg
ชื่อไฟล์ : TCsqczgTue35146.jpg
ชื่อไฟล์ : acN3YDoTue35151.jpg
ชื่อไฟล์ : 3gSLwPMTue35156.jpg
ชื่อไฟล์ : 6UiUXjITue35202.jpg
ชื่อไฟล์ : dOPKsfvTue35207.jpg
ชื่อไฟล์ : 4g7iEEITue35212.jpg
ชื่อไฟล์ : REnmTBnTue35218.jpg
ชื่อไฟล์ : STqwCJZTue35225.jpg
ชื่อไฟล์ : L0yT8rCTue35231.jpg
ชื่อไฟล์ : 5qNUSLOTue35239.jpg
ชื่อไฟล์ : af8a7aFTue35252.jpg
ชื่อไฟล์ : 7tQZBomTue35258.jpg
ชื่อไฟล์ : 4mx1RsJTue35304.jpg
ชื่อไฟล์ : sx8FA8YTue35309.jpg
ชื่อไฟล์ : ikCssLJTue35315.jpg
ชื่อไฟล์ : AKP68QjTue35322.jpg