ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายวิฑูรย์ แนวคำดี" ประธาน กกต. อบต.แคนเหนือ และ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" ผอ.กกต.อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และอสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการนี้ ได้รับเกียรติ จากนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ
ชื่อไฟล์ : 5vI8CmJTue94354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ge1drR1Tue94406.jpg
ชื่อไฟล์ : ILaBrvGTue94414.jpg
ชื่อไฟล์ : QtSrh3oTue94425.jpg
ชื่อไฟล์ : hhxEJyMTue94431.jpg
ชื่อไฟล์ : 7z6ekAbTue94436.jpg
ชื่อไฟล์ : hSVTNAHTue94442.jpg
ชื่อไฟล์ : OjztUrVTue94448.jpg
ชื่อไฟล์ : x2cbj75Tue94456.jpg
ชื่อไฟล์ : yRHB9SoTue94501.jpg
ชื่อไฟล์ : dZApm09Tue94506.jpg
ชื่อไฟล์ : DT4VZsXTue94511.jpg
ชื่อไฟล์ : 3IZC9WgTue94522.jpg
ชื่อไฟล์ : izc3RDZTue94530.jpg
ชื่อไฟล์ : rEGUJv5Tue94535.jpg
ชื่อไฟล์ : mYxzYWBTue94539.jpg
ชื่อไฟล์ : iVtfmikTue94551.jpg