ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส
รายละเอียด : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ #ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ นับถอยหลังอีก 10 วัน จะถึงวันเลือกตั้ง สมาชิก สภา อบต. และ นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : I3MIBauTue94016.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้