ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็คทรอนิกส์
รายละเอียด : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ #ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : B4ntzWeMon45536.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้